Premii Crosul 15 Noiembrie 2022

La ediția din 2022 a Crosului 15 Noiembrie, organizatorul își rezervă dreptul de a întocmi clasamente separate, pe fiecare categorie în parte, la feminin și masculin și de a acorda premii atleților amatori clasați pe locurile 1-3.

Un participant nu este îndreptățit să primească un premiu dacă a acționat sau acționează într-o modalitate care contravine prezentului Regulament. În situația în care, după acordarea premiului, organizatorul constată circumstanțe din care reiese că participantul a încălcat în orice fel Regulamentul și regulile care îl completează, atunci participantul are obligația să restituie premiul imediat, la prima solicitare a organizatorului.

Validarea clasamentului se va face în 7 zile de la terminarea evenimentului, după soluționarea contestațiilor și a cazurilor de forță majoră.

Distribuie