Cazare

La nivelul anului 2018, capacitatea de cazare în judeţul Braşov era de aproximativ 30.000 locuri (43,5% în hoteluri, 21,2% în în pensiuni agroturistice, 17,8% în pensiuni turistice, 5,9%în vile turistice, 3,7% în cabane turistice, 2,8% în hosteluri, 2,4% în moteluri, 2,7% în alte tipuri de structuri de primire).

Actualul potenţial al Braşovului oferă condiţii favorabile pentru o gamă largă de servicii turistice: recreaţie şi odihnă, tratament balneoclimateric, sporturi de vară şi iarnă, alpinism, sporturi nautice, călătorii de documentare şi tot ceea ce implică ideea de turism cultural.